نمایش همه 6 نتیجه

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiant DL380 Gen10

210،697،000 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380 Gen9

51،528،428 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380 Gen9

47،891،330 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380 Gen9

25،157،200 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380 Gen9

29،430،000 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380P Gen8

75،776،800 تومان