حافظه اس اس دی ذخیره ساز اچ پی ۴۰۰GB 12G SAS J9F37

حافظه اس اس دی ذخیره ساز اچ پی 400GB 12G SAS J9F37