حافظه کش رید کنترلر سرور اچ پی ۲۵۶MB 405139-B21

حافظه کش رید کنترلر سرور اچ پی 256MB 405139-B21