هارد سرور اچ پی ۱۴۶GB 3G SAS 15K 384854-B21

هارد سرور اچ پی 146GB 3G SAS 15K 384854-B21