هارد سرور اچ پی ۳۰۰GB 6G SAS 10K HP Server HDD

1،515،100 تومان

هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K HP Server HDD

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,