هارد سیگیت ۴TB ST4000DM000

2،275،920 تومان

هارد سیگیت 4TB ST4000DM000