هارد سیگیت ۶TB ST6000NM0034

4،486،440 تومان

هارد سیگیت 6TB ST6000NM0034