سامانه نظرسنجی و پایش نظرات مشتریان

مشتری گرامی، از شما تشکر می کنیم که فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم.

برای آگاهی از میزان رضایت مندی از خدمات ارائه شده، خواهشمندیم به سوالات این فرم پاسخ دهید تا بتوانیم ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، گامي مؤثر در شناسايي نقاط قابل بهبود اين شرکت و افزايش رضايتمندي و بهبود تعامل و اصلاح هر چه بیشتر انتظارات شما عزیزان برداریم.

فرم نظرسنجی:

لطفا موارد زیر را تکمیل نمایید:

۵ بالاترین امتیاز - ۱ پایین ترین امتیاز
۵ بالاترین امتیاز - ۱ پایین ترین امتیاز
۵ بالاترین امتیاز - ۱ پایین ترین امتیاز
۵ بالاترین امتیاز - ۱ پایین ترین امتیاز
۵ بالاترین امتیاز - ۱ پایین ترین امتیاز
۵ بالاترین امتیاز - ۱ پایین ترین امتیاز