دفتر مرکزی: آدرس تهران خیابان ولیعصر خیابان میرهادی پلاک ۱۹ طبقه ۶ جنوبی

تماس:۰۲۱۹۱۰۰۱۳۷۲

کد پستی ۱۴۱۵۹۴۴۶۶

تعداد تعمیرگاه های مجاز:۵

مشخصات تعمیرگاه های مجاز:

نام: شرکت راهبردهای فناورانه کاوش پردازش آدرس: استان یزد یزد بلوار شهید اشرف ساختمان آرامیس واحد ۶

تلفن ۰۳۵۹۱۰۰۱۰۹۰

نام: شرکت رایمند ارتباطات نقض جهان آدرس: استان اصفهان اصفهان خیابان شیخ بهایی ساختمان ۵۰۲ واحد

تلفن ۰۳۱۳۱۱۱۲

نام: شرکت سهند آدرس: آذربایجان شرقی مرند خیابان شمس تبریزی پلاک ۲۲۴

تلفن : ۰۴۱۴۲۲۴۰۹۷۹

نام: شرکت شبکه افزار سامان دیار آدرس: مشهد بلوار شهید دستغیب ۳۷ پیام ۱۶ پاساژ تک واحد

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۴۵۶۳۰

نام: شرکت شرکت مهندسی هدیش الکترونیک پیشرو آدرس کرمان پارک مطهری ابتدای خیابان احمد غربی مجتمع هدیش

تلفن: ۰۳۴۳۲۵۱۸۸۸۸