نمایش همه 10 نتیجه

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiant DL380 Gen10

306،181،000 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور HP ProLiant DL360 G9

50،903،000 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiant DL360p Gen8

23،127،620 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380 Gen9

101،538،950 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380 Gen9

25،070،000 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380p Gen8

13،080،000 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380P Gen8

9،699،910 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

سرور اچ پی ProLiantDL380P Gen8

8،720،000 تومان

سرور اچ پی (Server HP)

قیمت سرور DL380P G8 8 LFF

28،492،190 تومان