آمپلی فایر تحت شبکه آی تی سی ۱۲۰W T-67120

آمپلی فایر تحت شبکه آی تی سی 120W T-67120