آمپلی فایر تحت شبکه آی تی سی ۲۴۰W T-67240

آمپلی فایر تحت شبکه آی تی سی 240W T-67240