آمپلی فایر تحت شبکه آی تی سی ۳۵۰W T-67350

آمپلی فایر تحت شبکه آی تی سی 350W T-67350