حافظه اس اس دی ذخیره ساز اچ پی ۴۰۰GB 12G SAS N9X95

حافظه اس اس دی ذخیره ساز اچ پی 400GB 12G SAS N9X95