رایزر کارت سرور ۶ پین PCIE 1X to PCIE 16X

تومان

رایزر کارت سرور 6 پین PCIE 1X to PCIE 16X

تمام شده