سرور اچ پی ProLiant DL380p Gen8

30،310،840 تومان

قیمت خرید این سرور با ارزش افزوده و مالیات (9%) محاسبه شده است.

کانفیگ این سرور:

 • CPU: 2680 v2*2
 • Memory:16gb 12800r*8
 • Power Supply: HP 460W*2
 • Smart Array: HP P420i 1GB
 • Smart Storage Battery: HP Smart Storage Battery Gen8
 • HDD: Hard 900 10k 6g*4
 • FAN: HP Fan DL380 G8*6
 • Heat Sink: HP Heatsink DL380 G8*2
 • Riser: PCle x16 x8 x8
 • NIC: HP 331FLR 4-port 1Gb Adapter
 • railkit