ماژول تنظیم ولتاژ سی پی یو اچ پی ۴۱۳۹۸۰-۰۰۱

ماژول تنظیم ولتاژ سی پی یو اچ پی 413980-001