هارد سرور اچ پی ۳۰۰GB 12G SAS 10K HP Server HDD

3،940،350 تومان

هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 10KHP Server HDD

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,