هارد سرور اچ پی ۳TB 6G SAS 7.2K HP Server HDD

5،410،485 تومان

هارد سرور اچ پی 3TB 6G SAS 7.2K HP Server HDD

تمام شده

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,