هارد سرور اچ پی ۶۰۰GB 12G SAS 10K J9F46A HP Server HDD

هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 10K J9F46A HP Server HDD

SAS نسل جدیدی از پروتکل های ارتباطی است که جهت استفاده در وسایل انتقال اطلاعات سرعت بالا طراحی شده است. این پروتکل به جای روش موازی از روش ارتباط ترتیبی استفاده می کند. این روش در سیستم های سنتی SCSI ابداع شد اما هنوز برای ارتباط با SAS از دستورات SCSI استفاده می شود. برای هارد سرور از این نوع هارد دیسک ها استفاده می نمایند.

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,