هارد سرور اچ پی ۶۰۰GB 12G SAS 15K HP Server HDD

7،031،590 تومان

هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K  HP Server HDD

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,