هارد سیگیت ۲TB ST2000DM001

2،485،200 تومان

هارد سیگیت 2TB ST2000DM001