کابل مبدل مینی SAS اچ پی ۲m 716197-B21

کابل مبدل مینی SAS اچ پی 2m 716197-B21